Informații privind protecția datelor

Versiunea: 23.07.2021

În următoarea Politică de confidențialitate, CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L. („CLAAS Vertriebsgesellschaft“) oferă informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă vă lăsați datele în scopul contactării.

A. Informații generale privind protecția datelor

I. Numele și datele de contact ale Operatorului și datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor

Operatorul este:

CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L.
Șoseaua București-Urziceni 68C
077010 Afumați, județ Ilfov, România
info-ro@claas.com

Der Datenschutzbeauftragte ist wie folgt zu erreichen:
CLAAS KGaA mbH
z.Hd. des Datenschutzbeauftragten
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel, Deutschland
group.dpo@claas.com

Pentru întrebări privind protecția datelor vă puteți adresa și către: protectiadatelor@claas.com.

II. Perioada de stocare

Salvăm datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv, cât timp este necesară salvarea pentru atingerea scopului de analiză, resp. prelucrare. Dacă este necesar, stocăm datele dumneavoastră pe toată durata relaţiei comerciale. Aceasta cuprinde în special iniţierea şi derularea contractului.

Mai mult de atât salvăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care şi cât timp acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale sau legale. În felul următor prelucrăm datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor de confirmare şi de păstrare din punct de vedere al legislaţiei comerciale şi fiscale.

În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea sunt șterse în mod regulat, cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. de către noi și/sau prelucrarea ulterioară este necesară în baza intereselor noastre legitime, de ex. pentru recâștigarea de clienți, pentru apărarea împotriva pretențiilor legale în cazul unor litigii. În cazul prelucrării datelor în scopul apărării împotriva pretențiilor legale în litigii, perioada de stocare ține cont și de termenele de prescripție legale (de ex. conform dreptului civil și dreptului privind răspunderea pentru produsele cu defect). În acest caz, prelucrarea este restricționată, adică limitată la minimul necesar în acest scop și blocată în alte scopuri. Cele de mai sus nu se aplică în cazul în care Informațiile speciale privind protecția datelor prevăd altceva.

III. Categorii de destinatari

 1. Furnizori de servicii atent selectați. Furnizorii de servicii mandatați de noi care ne susțin în implementarea relației de afaceri primesc acces la date. Acestea sunt companii din categoriile de furnizori de găzduire (Hosting-Provider), gestionarea datelor, software ca serviciu, servicii de e-mail, servicii IT (de ex. întreținere și asistență, migrarea datelor), consultanță, furnizori de servicii în contextul primului, al doilea și al treilea nivel de suport, servicii de call center, gestionarea clienților, lettershop-uri, marketing, tehnologie media, telecomunicații, managementul relației cu clienții și leadmanagement, furnizorilor de servicii de tracking, agenții web, servicii de compliance, servicii de evacuare (de ex. tocătoare de documente), companii care efectuează analize pentru noi, furnizori de servicii financiare, servicii de transport și logistică, servicii de tipărire, furnizori de servicii tehnologice (de ex. pentru hardware și accesorii). Dacă se utilizează alte categorii de furnizori de servicii, vă rugăm să consultați Informațiile speciale respective privind protecția datelor.
 2. Transmiterea către terți. În plus, transmitem datele dvs. către terți dacă dispozițiile legale sau contractuale permit acest lucru și/sau v-ați dat consimțământul. În acest caz, datele pot fi transmise următoarelor categorii de destinatari: organismele și instituțiile publice (de ex. parchetul, poliția, autoritatea fiscală, autoritatea de supraveghere a protecției datelor) pentru soluționarea unor solicitări oficiale, în măsura în care acest lucru este în interesul dvs. sau suntem obligați prin lege să facem acest lucru. Baza legală este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f respectiv c RGPD.
 3. Transmiterea datelor în cadrul Grupului CLAAS. Transmitem datele dvs. către alte companii din cadrul Grupului CLAAS sau le acordăm acces la datele dvs. Dacă transmiterea datelor se face în scopuri administrative, ea are la bază interesul nostru legitim în scopuri administrative interne și pentru raportarea în cadrul grupului. Baza legală este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD. În măsura în care transmiterea de date către terți este necesară pentru inițierea unui contract din inițiativa dvs. sau pentru îndeplinirea obligațiilor legate de contract sau are loc cu consimțământul dvs., baza legală este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b RGPD sau art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a RGPD. În măsura în care suntem îndreptățiți în mod legal să facem acest lucru, temeiul juridic rezultă din art. 6 alin. 1 teza 1 lit. c RGPD. Pentru transmiterea ulterioară către terți, facem trimitere către Informațiile speciale privind protecția datelor.
 4. Terțe părți cu care avem o relație comercială în desfășurare. Dacă acest lucru este necesar pentru inițierea unui contract sau pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau cu consimțământul dvs., temeiul legal este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b RGPD sau art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a RGPD. În măsura în care suntem obligați prin lege să facem acest lucru, temeiul juridic rezultă din art. 6 alin. 1 teza 1 lit. c RGPD.

IV. Transmiterea de date către țări terțe

Dacă transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal sau prin intermediul prestatorului de servicii în statele din afara Uniunii Europene, vom respecta în acest scop prescripţiile speciale ale art. 44 şi urm. din RGPD şi obligăm prestatorul de servicii să respecte aceste reglementări. De aceea, vom transmite datele dumneavoastră în statele din afara Uniunii Europene numai sub rezerva nivelului de siguranţă garantat de Regulamentul General privind Protecţia Datelor. Acest nivel de siguranţă este asigurat în special cu ajutorul unui decret de conformitate din comisia UE sau unor garanţii adecvate conform art. 46 RGPD.

Un transfer de date către țări terțe (țări din afara UE sau a Spațiului Economic European - SEE) are loc, de exemplu, în măsura în care:

 • acest lucru este necesar pentru a îndeplini un contract în care sunteți parte sau pentru a răspunde solicitărilor dvs.
 • acest lucru este necesar pentru a ne proteja interesele legitime.
 • acest lucru este prevăzut de lege sau v-ați dat consimțământul în acest sens.
 • se realizează în cadrul prelucrărilor de date în numele nostru atunci când acestea implică furnizori de servicii.

În situația în care pentru țara în cauză nu există nicio decizie a Comisiei UE privind un nivel de protecție a datelor adecvat cerințelor europene de protecție a datelor, ne asigurăm, prin contracte corespunzătoare, că drepturile și libertățile dvs. sunt protejate în mod adecvat. Un astfel de acord garantează faptul că destinatarul datelor are un nivel adecvat de protecție a datelor, în special prin convenirea cu destinatarul privind aplicarea așa-numitelor clauze contractuale standard ale Uniunii Europene. În caz contrar, putem transfera date și pe baza consimțământului dvs. expres. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, a se vedea secțiunea A.VI. Vă vom furniza gratuit informații detaliate la cerere, folosind datele de contact de mai sus.

În cazul în care prelucrarea datelor de către destinatari fără un nivel adecvat de protecție a datelor are loc numai în baza consimțământului dvs., vă rugăm să aveți în vedere că există următoarele riscuri: Este posibil să nu existe reglementări suficiente pentru a vă proteja în mod adecvat datele cu caracter personal, nu există autoritate de supraveghere a protecției datelor, aplicarea drepturilor dvs. de protecție a datelor este dificilă sau ignorată, nu există control asupra prelucrării și transmiterii ulterioare a datelor către terți.

Informaţii suplimentare găsiţi după caz în indicaţiile speciale de protecţie a datelor.

V. Obligația de a furniza date cu caracter personal

Cu excepția cazului în care în Informațiile speciale privind protecția datelor este reglementat altfel, nu sunteți obligat legal sau contractual să furnizați datele dvs. personale.

VI. Drepturile persoanelor vizate

Conform deciziei din art. 15 RGPD aveţi dreptul de a primi informaţii privind datele stocate despre persoana dumneavoastră. Dacă sunt prelucrate date cu caracter personal incorecte, aveţi dreptul de a corecta datele conform art. 16 RGPD. Dacă există condiţiile necesare legale, puteţi solicita ştergerea sau limitarea prelucrării, precum şi depune o contestaţie împotriva prelucrării datelor (art. 17, 18 şi 21 RGPD). Conform art. 20 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor puteţi face apel la dreptul de transmisibilitate a datelor în cazul datelor care sunt prelucrate automatizat pe baza acordului dumneavoastră sau unui contract cu dumneavoastră.

Informaţii despre dreptul dumneavoastră de a fi împotrivă conform art. 21 RGPD

 1. Din motive legate de situația dvs. particulară, aveți dreptul în orice moment să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în temeiul art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD (prelucrarea datelor în baza evaluării intereselor). Aceasta se aplică și în cazul creării de profiluri în baza acestei prevederi, conform art. 4 nr. 4 RGPD, pe care CLAAS Vertriebsgesellschaft o efectuează pentru rating sau în scopuri publicitare. În cazul în care formulați opoziție, CLAAS Vertriebsgesellschaft nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care CLAAS Vertriebsgesellschaft poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 2. CLAAS Vertriebsgesellschaft prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing direct. Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dvs. în acest scop; acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scop de marketing direct, CLAAS Vertriebsgesellschaft nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în aceste scopuri.

Opoziția nu necesită forma autentică și trebuie înaintată către: protectiadatelor@claas.com

Dreptul la revocarea consimţământului dumneavoastră conform art. 7 alin. 3 RGPD

Dacă aţi fost de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul să revocaţi oricând aprobarea dumneavoastră. Prin revocarea aprobării, legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimţământului până la revocare nu suferă atingere.

Retragerea consimțământului nu necesită formă autentică. Vă puteți adresa la datele de contact menționate în secțiunea A. I. În cazul în care CLAAS Vertriebsgesellschaft oferă opțiuni suplimentare pentru retragerea consimțământului (de ex. link-ul de dezabonare din fiecare e-mail al buletinului informativ), veți fi informat despre acestea în Informațiile speciale privind protecția datelor.

Vă puteți exercita drepturile împotriva CLAAS Vertriebsgesellschaft folosind datele de contact menționate în secțiunea A. I.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor încalcă legislația privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor la alegerea dvs. (art. 77 RGPD).

Desigur, puteți, de asemenea, să depuneți oricând o plângere la responsabilul cu protecția datelor din cadrul grupului CLAAS Vertriebsgesellschaft (group.dpo@claas.com).

În cazul în care vă exercitați drepturile privind protecția datelor în calitate de persoană vizată, prelucrăm datele dvs. pentru a ne îndeplini obligațiile legale în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit. c RGPD coroborat cu art. 15-22, 12 alin. 3-6 RGPD și art. 7 alin. 3 RGPD. Aceasta include prelucrarea datelor dvs. în scopul identificării unice a persoanei vizate de prelucrarea datelor și solicitarea de informații suplimentare pentru confirmarea identității dvs. Transmitem datele persoanelor vizate către destinatarii datelor în sensul art. 19 RGPD în situația în care este vorba despre solicitări de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor (art. 16, 17 alin. 1, 18 RGPD) și în măsura în care acest lucru este necesar pentru implementarea eficientă a drepturilor dvs. (art. 6 alin. 1 lit. c, f RGPD) și pentru informarea dvs. în calitate de persoană vizată (art. 12 RGPD). Facem acest lucru în baza obligației noastre legale în conformitate cu art. 12 alin. 6 RGPD.

B. Informații speciale privind protecția datelor

I. Formular de contact

Aveți posibilitatea ca prin intermediul unui formular pe site-ul web să luați legătura cu CLAAS Vertriebsgesellschaft (de ex. solicitări de apelare inversă, solicitări de oferte). CLAAS Vertriebsgesellschaft prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe care le puneți la dispoziție prin intermediul formularului de contact pentru a procesa solicitarea dvs., pentru a vă trimite un răspuns sau pentru a urmări o reclamație. Baza legală este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD. CLAAS Vertriebsgesellschaft are un interes comercial legitim în procesarea solicitărilor pe care ni le-ați adresat și în scopul soluționării și urmăririi reclamațiilor și al comunicării cu clienții și cu părțile interesate. Prelucrăm adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite o confirmare la solicitarea dvs. De asemenea, folosim adresa dvs. de e-mail sau așa-numitul CLAAS ID pentru a verifica dacă stabilirea contactului prin intermediul formularului de contact nu este efectuată de terți fără autorizarea dvs. În cazul în care folosim adresa dvs. de e-mail în acest scop, aplicăm așa-numita procedură Double Opt-In, în cadrul căreia, prin accesarea unui link conținut în e-mail-ul de confirmare, vă exprimați în privința faptului că dvs. resp. o persoană împuternicită de dvs. ați inițiat resp. a inițiat contactarea. În cazul în care contactarea servește la inițierea unei relații contractuale, prelucrarea datelor are loc în baza art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b RGPD.

Datele necesare pentru oferirea unui răspuns la contactarea dvs. sunt marcate ca informații obligatorii cu un asterisc (*). În plus, puteți să ne puneți la dispoziție voluntar date suplimentare. Este vorba de date ale întreprinderii (de ex. societatea, adresa), date personale de identificare (de ex. formula de adresare, prenumele, numele), date de contact (de ex. adresa de e-mail, numărul de telefon), informații și analize cu privire la interesele și comportamentul utilizatorilor (de ex. interese privind produsul, canale de comunicare preferate și selectate, interese de cumpărare), date privind conținutul comunicării (daca ne lăsați informații suplimentare cu privire la solicitarea dvs).

În plus, prelucrăm date despre utilizare și trafic (adresa IP, data și ora solicitării dvs., date de logare în cadrul procesului Double Opt In). Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD, având la bază interesul nostru legitim de a asigura funcționalitatea acestui site web și securitatea sistemelor de tehnologie informațională.

Datele pe care ni le puneți voluntar la dispoziție le folosim în scopuri de marketing direct. cf. Secțiunii B.II din prezentele Informații privind protecția datelor.

Dacă este necesar, vom transmite datele dvs. către terțe părți, de ex. Distribuitorului CLAAS responsabil pentru dvs. sau selectat de dvs. sau către afiliații grupului CLAAS, dacă acest lucru este necesar pentru a urmări și soluționa solicitarea dvs. Dacă nu ați selectat un Distribuitor autorizat CLAAS, atunci vom determina Distribuitorul autorizat CLAAS responsabil regional pentru dvs. în baza adresei dvs. Care este Distribuitorul autorizat CLAAS responsabil regional pentru dvs., puteți determina oricând chiar dvs., accesând https://www.claas.ro/despre-noi/reteaua-de-distributie sau puteți adresa o întrebare gratuită folosind datele de contact conform secțiunii A.I. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD. Interesul nostru legitim constă în urmărirea și oferirea unui răspuns la solicitarea dvs. și în furnizarea unui serviciu de asistență clienți bun.

Stocăm datele dvs. pentru a vă putea oferi consultanță optimă. Datele dvs. cu caracter personal vor fi salvate pentru a răspunde la solicitarea dvs. și apoi vor fi șterse, cu excepția cazului în care suntem obligați sau autorizați din punct de vedere legal, contractual sau în baza consimțământului dvs. să stocăm datele pentru mai mult timp. Mai multe detalii găsiți în secțiunea A.II. din prezentele Informații privind protecția datelor. În baza unui consimțământ acordat de dv. și/sau a unei alte condiții legale pentru autorizare, îndeosebi a interesului nostru legitim cf. art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD, datele dvs. pot fi stocate în continuare, de ex. în scopul fidelizării resp. recâștigării clienților și în legătură cu apărarea drepturilor în instanță. În cazul prelucrării datelor dvs. în scopul apărării împotriva pretențiilor legale în litigii, perioada de stocare ține cont și de termenele de prescripție legale (de ex. conform dreptului civil și dreptului privind răspunderea pentru produsele cu defect). În ceea ce privește stocarea datelor dvs., infrastructura noastră tehnică funcționează în conformitate cu principiile necesității și limitării scopului. Societățile din cadrul grupului, resp. societățile partenere primesc acces la astfel de date, care le sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor dvs. Mai multe detalii găsiți la A.III..

Utilizarea unor servicii (de. ex. cookie-uri)

În formularul de contact folosim servicii (de ex. cookie-uri) din categoria „Necesare tehnic“. Le folosim deoarece sunt necesare tehnic pentru punerea la dispoziție a site-ului web, resp. pentru un serviciu solicitat de dvs. Aceste servicii sunt întotdeauna active. Baza legală pentru utilizarea serviciilor necesare tehnic o constituie Directiva e-Privacy împreună cu legislația locală de transpunere. În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc, le prelucrăm în măsura în care prelucrarea este necesară

 • este necesar pentru îndeplinirea unui contract, în care sunteţi parte contractantă (art. 6 alin. 1 S. 1 lit. b RGPD) sau
 • este prescris legal (art. 6 alin. 1 S. 1 lit. c RGPD)
 • este necesar pentru protejarea intereselor noastre legitime (art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f RGPD).

Puteţi revoca în orice moment prelucrarea datelor bazată pe interesele autorizate cu efect asupra viitorului, a se vedea paragraful A. VII. Aveţi posibilitatea de a şterge cookie-urile prin setările browserului dumneavoastră.

II. Marketing

1. Comunicări publicitare și de marketing, inclusiv informații comerciale, cercetare de piață și sondaje de opinie, sondaje privind satisfacția clienților

CLAAS Vertriebsgesellschaft, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH (în continuare numite împreună în prezenta secțiune „Părțile“, a se vederea și punctul B.II.2.a. din prezenta secțiune) utilizează datele dvs. în scop de comunicări publicitare și de marketing, inclusiv de informații comerciale (de ex. contactarea publicitară prin intermediul canalelor selectate de dvs., cercetare de piață și sondaje de opinie, sondaje privind satisfacția clienților).

Comunicarea publicitară include mărcile CLAAS, precum și produsele de la terți care sunt comercializate de societățile grupului CLAAS, atât timp cât este vorba de un produs care completează produsele mărcii CLAAS sau le susține în funcționarea acestora (de ex. utilaje de cultivare a pământului, fertilizare, tehnică de fertilizare, tehnică de semănat, protecția plantelor, software de management al fermei). Contactarea are loc prin intermediul canalelor menționate în declarația de consimțământ (de ex. poștă, e-mail incl. newsletter, servicii de telefonie/mesagerie, notificări push, de ex. pe pagini web, aplicații). Atât timp cât vă dați consimțământul pentru transmiterea mesajelor push pentru pagini web resp. aplicații, vă transmitem mesaje push din următoarele aplicații: claas.com, connect.claas.com, CLAAS connect App.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs., art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a RGPD. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, a se vedea secțiunea A.VI.

În acest scop părţile prelucrează împreună următoarele date:

 • date personale de identificare (de ex. nume, prenume, adresă, CLAAS ID, titlu și funcție în întreprindere, data nașterii),
 • date de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail),
 • datele întreprinderii (numele întreprinderii, adresa, obiectul principal de activitate, dimensiunea întreprinderii, flota de vehicule, numărul de clienți, istoricul întreprinderii (cum ar fi, de ex., data de achiziție resp. primei utilizări a mașinii dvs.), date privind cifra de afaceri, informații privind activitățile efectuate (de ex. vizite la clienți, demonstrații de produse),
 • informații și analize privind interesele și comportamentul utilizatorilor (de ex. interese privind produsele, interese ale clienților, canale de comunicare preferate sau selectate, interese privind investițiile resp. de achiziție, informații privind produsele achiziționate resp. închiriate și serviciile utilizate, (de ex. curse de probă, demonstrații ale mașinilor, evenimente, platforme, cum ar fi CLAAS connect, aplicații, finanțări), istoric al clienților, date privind cifra de afaceri, informații privind Opens, Clik și Bounces ale newsletter, aplicațiilor, paginilor web și canalelor de social media, informații care sunt colectate legal de la persoane, de exemplu, prin intermediul analizelor privind necesitatea clienților și de potențial, cum ar fi de exemplu momentele posibile la care aveți nevoie de o mașină nouă, piesă de schimb sau un serviciu, istoricul și rezonanța campaniilor privind măsurile de marketing direct, feedback din sondaje privind satisfacția clienților),
 • date ale mașinii (date de bază ale mașinii, date privind puterea mașinii și date privind funcționarea mașinii, cum ar fi, prin urmare, numărul mașinii și atribute asociate cu aceasta, cum ar fi producătorul, categoria de produs, grupa de produs, clasificarea produsului, modelul, tipul mașinii, dotarea, configurația, hectarul realizat, numărul de baloturi produse, încărcările efectuate, orele de funcționare).

În acest caz este vorba despre date pe care Părțile le colectează împreună cu consimțământul dvs. de marketing sau în scopul marketingului direct, resp. date de tipul celor pe care le indicați uneia dintre Părți în cadrul relației comerciale sau care rezultă din utilizarea produselor și serviciilor Părților menționate mai sus. Părțile reunesc aceste date care vă privesc pentru întocmirea unui profil de utilizator și le atribuie profilului dvs. din baza noastră de date. Părțile utilizează datele astfel colectate și informațiile astfel dobândite pentru a stabili care informații și oferte sunt cel mai probabil de interes pentru dvs. în scopul contactării publicitare. Obiectivul nostru este de a adapta contactarea dvs. în scopuri publicitare în funcție de interesele dvs. și de a optimiza ofertele noastre pentru dvs.

În cazuri individuale și numai după o apreciere atentă, Părțile vă vor contacta în scopuri publicitare pentru marca CLAAS (de ex. ofertă pentru servicii suplimentare, contactare publicitare privind produsele și serviciile, invitarea la evenimente, cum ar fi prezentări de produse, cercetare de piață și sondaje de opinie, sondaje privind satisfacția clienților) precum și în favoarea produselor de la terți care sunt comercializate de societățile grupului CLAAS resp. de distribuitorul autorizat CLAAS (de ex. utilaje de cultivare a pământului, fertilizare, tehnică de fertilizare, tehnică de semănat, protecția plantelor, software de management al fermei) și fără prezența unui consimțământ de marketing. Baza legală este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD. O condiție necesară pentru marketingul direct în baza intereselor legitime este ca cerințele legale aplicabile să fie îndeplinite și ca dvs., cunoscând dreptul dvs. la opoziție în conformitate cu art. 21 RGPD (a se vedea și Secțiunea A. VI. din prezentele Informații privind protecția datelor), să nu vă fi opus prelucrării datelor în scopul contactării publicitare.

Baza legală pentru stocarea datelor tehnice și de specialitate de documentare și de protocol în scopul documentării consimțământului dvs. este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. c, f RGPD. Comunicarea publicitară are loc, de regulă, prin prestatori (de ex. agenții de marketing, lettershop-uri, prestatori servicii IT, CRM, servicii de mesagerie), care acționează în calitate de Persoane împuternicite de Operator. Este vorba și de prestatorii cu sediul într-o țară terță, printre altele SUA, Regatul Unit, a se vedea secțiunea A.IV. (Transmiterea de date către țări terțe).

2. Operatori asociați

CLAAS Vertriebsgesellschaft, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH, prelucrează în calitate de Operatori asociați datele persoanelor vizate – concret ale clienților, ale persoanelor interesate și ale potențialilor clienți – în legătură cu obținerea consimțămintelor de marketing. De asemenea, în acest context, Părțile colectează și utilizează datele în scopul marketingului direct în calitate de Operatori asociați, îndeosebi în cazul în care Părțile utilizează în acest scop o infrastructură tehnică comună.

a. Numele și datele de contact ale Operatorilor asociați incl. datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor

Operatorii asociați sunt:

CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L.

Șoseaua București-Urziceni 68C

077010 Afumați, județ Ilfov, România

info-ro@claas.com

CLAAS Global Sales GmbH

Mühlenwinkel 1                         

33428 Harsewinkel, Deutschland

infoclaas@claas.com

CLAAS KGaA mbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Deutschland

infoclaas@claas.com

CLAAS Service and Parts GmbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Deutschland

infoclaas@claas.com

Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor: Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul societății de la CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH și CLAAS Service and Parts GmbH, precum și responsabilul cu protecția datelor din cadrul grupului la

CLAAS KGaA mbH

z.Hd. des Datenschutzbeauftragten

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Deutschland

group.dpo@claas.com

b. În cazul căror etape procesuale este aplicabilă calitatea de Operatori asociați?

Societățile din cadrul grupului CLAAS menționate la punctul 1 (denumite împreună în prezenta secțiune „Părțile“) lucrează strâns împreună la distribuirea și comercializarea produselor și serviciilor din grupul CLAAS. De aceea, în contextul etapelor procesuale descrise în cele ce urmează, ele sunt responsabile pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal în calitate de Operatori asociați (art. 26 RGPD):

Calitatea de Operatori asociați se aplică în cazul următoarelor etape procesuale:

(1) Colectarea și utilizarea datelor în scop de marketing direct

(2) Obținerea consimțământului de marketing

(3) Documentarea declarației de consimțământ

c. Ce au convenit Părțile?

În calitate de Operatori asociați privind protecția datelor, Părțile au convenit între ele responsabilitățile fiecăreia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul RGPD. Acest lucru privește în special exercitarea drepturilor dvs. și îndatoririle fiecăreia de furnizare a informațiilor prevăzute la art. 13, 14 și 26 RGPD.

Etapele prelucrării

Efectuată de către

Cărei Părți îi revine îndeplinirea obligațiilor conform Art. 13, 14, 26 RGPD

Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

Colectarea și utilizarea datelor în scop de marketing direct

Partea care colectează datele de la dumneavoastră

Partea care colectează datele de la dumneavoastră

Pentru exercitarea drepturilor ce le revin conform RGPD, persoanele vizate se pot adresa oricăruia dintre Operatorii asociați. Fără a se aduce atingere acestei prevederi, Părțile au convenit ca CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L. Șoseaua București-Urziceni 68C 077010 Afumați, județ Ilfov, România, E-Mail: protectiadatelor@claas.com

să îndeplinească rolul de punct de contact comun, conform art. 26 alin. 1 teza 3 RGPD. În cazul în care pentru exercitarea dreptului persoanei vizate – îndeosebi pentru exercitarea dreptului la ștergere a datelor și a dreptului la portabilitatea datelor – este necesară implicarea CLAAS KGaA mbH ca operatoare a arhitecturii de bază a sistemului, aceasta va implementa drepturile corespunzătoare ale persoanei vizate în colaborare cu ceilalți Operatori asociați, în baza informațiilor furnizate de aceștia.